Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Pánská krejčová
Třída: K 1.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Axmanová Dobroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Bambušková Milena
2. Benešová Eva
3. Bernátová Marie
4. Bučanová Jarmila
5. Čiřická Vlasta
6. Divišová Jana
7. Dočkalová Vladislava
8. Doleželová Olga
9. Horáčková Ludmila
10. Horníčková Taťána
11. Kohoutová Alena
12. Nětková Jitka
13. Nováková Jaroslava
14. Pavelková Pavla
15. Přikrylová Hana
16. Smitalová Iveta
17. Šťastná Jana
18. Vodičková Soňa
19. Weinlichová Věra
20. Zvěřová Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště