Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. D
Příjmení a jméno třídního uč.: Vyvlečka František
Příjmení a jména studentů:
1. Bartošková Zdeňka
2. Dostálová Jarmila
3. Filipcová Helena
4. Haváčková Věra
5. Horníčková Jindřiška
6. Hráčková Jana
7. Indrová Miroslava
8. Josefíková Milada
9. Mádrová Jiřina
10. Málková Věra
11. Marková Ludmila
12. Mikudíková Marie
13. Navrátilová Eliška
14. Parčová marie
15. Procházková Libuše
16. Prudilová Alena
17. Rosskohlová Marie
18. Řeháková Jindřiška
19. Scheuterová Vlasta
20. Schnapková Eva
21. Sýkorová Miroslava
22. Šímová Jaroslava
23. Školoudová Danuše
24. Švédová Ludmila
25. Válková Marie
26. Vítková Jaroslava
27. Volková Drahomíra
28. Woldánová Libuše
29. Zemková Miroslava
30. Zlatníková Jana
31. Žváčková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště