Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Holič - kadeřník
Třída: H 2B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Bogdanová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Bílá Marcela
2. Blahušová Hedvika
3. Crha Ladislav
4. Divilová Eva
5. Dočkalová Anna
6. Endlicherová Anna
7. Grohmanová Zděňka
8. Hubáčková Karla
9. Jančíková Dana
10. Kouřilová Drahomíra
11. Kropáčová Alena
12. Kubicová Jaroslava
13. Lachová Květoslava
14. Lohodášová Alena
15. Malíšková Pavla
16. Metlíková Marie
17. Navrátilová Libuše
18. Olejníčková Eva
19. Pěničková Naděžda
20. Pešková Věra
21. Petrželová Helena
22. Podušková Pavla
23. Polzerová Alena
24. Sedláčková Jana
25. Skládal Jindřich
26. Slonková Miroslava
27. Sobotka Miroslav
28. Soušková Drahomíra
29. Šenkyříková Jana
30. Štenclová Bohumila
31. Šustrová Vlasta
32. Tichá Marie
33. Tomečková Marie
34. Vaňáková Helena
35. Vodičková Hana
36. Vymazalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště