Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač smíšené zboží
Třída: P 2. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Bláhová Libuše
2. Cardová Anna
3. Černá Marie
4. Hammerová Eva
5. Harabišová Irena
6. Hejníčková Květoslava
7. Kallerová Jana
8. Konečná Marie
9. Kupková Zdeňka
10. Kurzová Anna
11. Kyntlová Marie
12. Lachnitová Věra
13. Lenertová Jiřina
14. Lovečková Jana
15. Mádrová Marie
16. Martínková Hana
17. Mazuráková Jiřina
18. Očenášková Jarmila
19. Ondruchová Eva
20. Slepičková Blanka
21. Sojková Jana
22. Spáčilová Emilie
23. Stopplová Eva
24. Surmová Věra
25. Šenková Jiřina
26. Škobrtalová Jarmila
27. Štěpaníková Věra
28. Tinková Anežka
29. Tomečková Eva
30. Valachová Jaroslava
31. Vojtková Ludmila
32. Vydrželová Ludmila
33. Zedníková Blanka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště