Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač smíšené zboží
Třída: P 3. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Cardová Anna
2. Černá Marie
3. Drkulová Libuše
4. Hammerová Eva
5. Hejníčková Květoslava
6. Kallerová Jana
7. Konečná Marie
8. Kupková Zdeňka
9. Kurzová Anna
10. Kyntlová Marie
11. Lachnitová Věra
12. Lenertová Jiřina
13. Lovečková Jana
14. Mádrová Marie
15. Martínková Hana
16. Mazuráková Jiřina
17. Očenášková Jarmila
18. Ondruchová Eva
19. Slepičková Blanka
20. Sojková Jana
21. Spáčilová Emilie
22. Stopplová Eva
23. Surmová Věra
24. Šenková Jiřina
25. Škobrtalová Jarmila
26. Štěpaníková Věra
27. Tinková Anežka
28. Tomečková Eva
29. Valachová Jaroslava
30. Vojtková Ludmila
31. Vydrželová Ludmila
32. Zedníková Blanka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště