Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Holič - kadeřník
Třída: H 3B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Grygárek Zdeněk
Příjmení a jména studentů:
1. Bílá Marcela
2. Blahušová Hedvika
3. Crha Ladislav
4. Divilová Eva
5. Dočkalová Anna
6. Endlicherová Anna
7. Grohmanová Zděňka
8. Hubáčková Karla
9. Jančíková Dana
10. Kouřilová Drahomíra
11. Kropáčová Alena
12. Lachová Květoslava
13. Malíšková Pavla
14. Metlíková Marie
15. Navrátilová Libuše
16. Olejníčková Eva
17. Pěničková Naděžda
18. Pešková Věra
19. Petrželová Helena
20. Podušková Pavla
21. Polzerová Alena
22. Sedláčková Jana
23. Skládal Jindřich
24. Slonková Miroslava
25. Sobotka Miroslav
26. Soušková Drahomíra
27. Šenkyříková Jana
28. Štenclová Bohumila
29. Šustrová Vlasta
30. Tichá Marie
31. Tomečková Marie
32. Vaňáková Helena
33. Vodičková Hana
34. Vymazalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště