Výpis třídy

Školní rok: 1984 / 1985
Obor: Krejčová-dámské oděvy
Třída: K 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Adámková Anna
2. Benešová Alena
3. Bukovjanová Radmila
4. Cvernová Gabriela
5. Červinková Dobromila
6. Formánková Milena
7. Hanáková Eva
8. Horáková Jarmila
9. Hrabalová Pavlína
10. Janoušková Radomíra
11. Kuchaříková Hana
12. Matyášová Danuše
13. Olšaníková Renata
14. Pavlů Miroslava
15. Pechancová Radmila
16. Reifová Stanislava
17. Schüllerová Iveta
18. Smolková Zuzana
19. Šamořilová Hana
20. Šimůnková Eva
21. Zalotěnková Blanka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště