Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2. G
Příjmení a jméno třídního uč.: Holešovská Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Benešová Ladislava
2. Gajdůšková Jana
3. Gromesová Jiřina
4. Gronychová Naděžda
5. Hynková Alena
6. Knopsová Hana
7. Kocurková Marie
8. Koníčková Jarmila
9. Kováčová Věra
10. Kubisová Zdenka
11. Lovečková Karla
12. Malečková Eva
13. Moťková Marta
14. Musilová Marcela
15. Pavelková Růžena
16. Pavlová Jarmila
17. Pospíšilová Ludmila
18. Přidalová Alena
19. Reichlová Blanka
20. Rotterová Hana
21. Sedláčková Marcelka
22. Schmidová Vlasta
23. Staroštínská Danuše
24. Stračánková Miluše
25. Šťastná Drahomíra
26. Štolcová Jana
27. Šulcová Milada
28. Truksová Marie
29. Vémosová Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště