Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Provoz obchodu, odborné zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bocanová Bohumila
2. Brodacký Zdeněk
3. Bukalová Alena
4. Bureš Vladimír
5. Čamachová Naděžda
6. Dobyšková Hana
7. Fifka Miloslav
8. Chytrošová Jaroslava
9. Jadrná Zdeňka
10. Janáčková Danuše
11. Jančijuková Jiřina
12. Jansová Marie
13. Ježová Ludmila
14. Klímová Jana
15. Kozáková Radoslava
16. Křížková Naděžda
17. Kučerová Vladimíra
18. Lukovský František
19. Nezhyba Libor
20. Pavlíková Marta
21. Ševčíková Ivana
22. Švub Jiří
23. Vašíčková Jana
24. Zehnalová Bronislava
25. Zelinková Jana
26. Zmrzlá Eva
27. Žeravíková Jaroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště