Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Cukrovinkář
Třída: C 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Fránek Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Andělová Libuše
2. Bubeníčková Jaroslava
3. Bustová Jana
4. Harvánek Bohuslav
5. Horná Jarmila
6. Hrdá Alena
7. Hrdličková Věra
8. Hulová Ludmila
9. Huňová Oldřiška
10. Hynková Zdeňka
11. Kejvalová Naděžda
12. Krčková Drahomíra
13. Kvapilová Helena
14. Levová Marie
15. Orságová Ludmila
16. Pavlová Libuše
17. Pecárová Marie
18. Polzerová Libuše
19. Roubíčková Eva
20. Rozsívalová Jaroslava
21. Seidlová Lenka
22. Smetanová Miroslava
23. Šamánková Jarmila
24. Šlesingrová Jarmila
25. Vitoslavská Karla
26. Zapletalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště