Výpis třídy

Školní rok: 1967 / 1968
Obor: Dámský krejčí
Třída: K - 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Krsek A.
Příjmení a jména studentů:
1. Beranová Tonička
2. Brázdová Věra
3. Dolanská Anna
4. Dubská Alena
5. Dvořáková Ludmila
6. Frömelová Květoslava
7. Gajdošíková Bohumila
8. Herblichová Svatava
9. Jahodová Ivona
10. Jeglová Ludmila
11. Kocerová Marie
12. Koňaříková Věra
13. Kotková Věra
14. Kropáčová Libuše
15. Lakomá Marcela
16. Mariánková Jarmila
17. Marková Marie
18. Mrláková Marie
19. Nováková Božena
20. Přindišová Vlasta
21. Punčochářová Marie
22. Riedlová Zdeňka
23. Sehnalová Jana
24. Severová Jana
25. Skopalová Helena
26. Sovadinová Marie
27. Svobodová Zdeňka
28. Šmídová Anna
29. Šmudlová Jaroslava
30. Trusinová Marcela
31. Ulmanová Eva
32. Urbánková Marie
33. Vybíralová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště