Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Holič - kadeřník
Třída: H 1B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Kvasničková Bohumila
Příjmení a jména studentů:
1. Brokešová Libuše
2. Bukvová Pavla
3. Dosedělová Vojtěška
4. Dostálová Helena
5. Dvořáková Anna
6. Hanáková Květoslava
7. Hejbalová Jiřina
8. Hejčíková Jarmila
9. Jurková Květoslava
10. Kalová Nataša
11. Koubová Miroslava
12. Michálková Merie
13. Palatá Anděla
14. Páleníková Jana
15. Pořízková Alena
16. Řezníčková Věra
17. Schönová Květoslava
18. Slouková Vlasta
19. Smičková Jarmila
20. Soppeová Marie
21. Štěrba Josef
22. Zdražilová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště