Výpis třídy

Školní rok: 1995 / 1996
Obor: Prodavač, prodavačka se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 2. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Beinsteinová Zuzana
2. Forýtková Jana
3. Hamalová Veronika
4. Janhubová Renáta
5. Jirák David
6. Kouřilová Silvie
7. Majda Jan
8. Marčanová Martina
9. Petříková Marcela
10. Pluskal Lubomír
11. Prečanová Libuše
12. Rosulková Zdeňka
13. Rutarová Monika
14. Setrigová Patricie
15. Snášelová Kateřina
16. Šneweisová Marie
17. Štěpánek Roman
18. Šubíková Petra
19. Šulcová Pavla
20. Trepáčová Hana
21. Zaoralová Lenka
22. Zatloukal Tomáš
23. Zendulková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště