Výpis třídy

Školní rok: 1996 / 1997
Obor: Prodavač, prodavačka se zaměřením pro potravinářské zboží
Třída: P 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Mgr Karlachová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Beinsteinová Zuzana
2. Forýtková Jana
3. Hamalová Veronika
4. Janhubová Renáta
5. Jirák David
6. Kouřilová Silvie
7. Majda Jan
8. Marčanová Martina
9. Novák Jan
10. Petříková Marcela
11. Pluskal Lubomír
12. Prečanová Libuše
13. Rosulková Zdeňka
14. Rutarová Monika
15. Setrigová Patricie
16. Snášelová Kateřina
17. Šneweisová Marie
18. Štěpánek Roman
19. Šubíková Petra
20. Šulcová Pavla
21. Trepáčová Hana
22. Zaoralová Lenka
23. Zatloukal Tomáš
24. Zendulková Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště