Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Kuchař - číšník s odborným zaměřením na Kuchař
Třída: KU 1. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Sůvová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Andresová Eliška
2. Bátěk Jiří
3. Beerová Marie
4. Bujnová Anna
5. Dimitrovová Helena
6. Dohnalová Irena
7. Gažáková Marie
8. Gerešová Hana
9. Hariň Josef
10. Hofírková Anna
11. Hofmanová Ilona
12. Hudečková Anna
13. Jandová Stanislava
14. Kvapilová Helena
15. Kysilka Aleš
16. Melichová Zdeňka
17. Morong Ladislav
18. Ondroušek Tomáš
19. Polýnková Jana
20. Popelková Ivana
21. Prášilíková Jaroslava
22. Procházková Ivana
23. Remiášová Věra
24. Rohrerová Lenka
25. Sedláček Roman
26. Skopal Pavel
27. Slezáková Daniela
28. Slouková Vlasta
29. Spáčilová Stanislava
30. Surmová Věra
31. Svrchokryl Jaroslav
32. Šimáková Alena
33. Tomšová Hana
34. Valouchová Jaroslava
35. Vlach Milan
36. Vrtělová Marta
37. Vrzalová Margit
38. Zbořilová Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště