Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Hošková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bousková Zdeňka
2. Dašková Zdeňka
3. Dostalíková Jaroslava
4. Eliášová Věra
5. Fuhrmannová Naděžda
6. Gregorková Eva
7. Halouzková Hana
8. Himrová Eva
9. Hlinšťáková Naděžda
10. Hodinová Dagmar
11. Hofmannová Miriam
12. Hoschková Marta
13. Hubená Kateřina
14. Jurášková jana
15. Kapounová Anna
16. Krausová Ludmila
17. Maňáková Marie
18. Maňková Dagmar
19. Mikulíková Zdenka
20. Nedbalová Libuše
21. Papoušková Helena
22. Passingerová Jarmila
23. Pichoňská Sabina
24. Pospíšilová Zdeňka
25. Procházková Dagmar
26. Stryková Libuše
27. Štětinová Božena
28. Vitásková Miroslava
29. Zychová Pavla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště