Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Holič - kadeřník
Třída: H 3B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Grygárek Zdeněk
Příjmení a jména studentů:
1. Brokešová Libuše
2. Bukvová Pavla
3. Dostálová Helena
4. Dvořáková Anna
5. Hanáková Květoslava
6. Hejbalová Jiřina
7. Hlavatá Věra
8. Jurková Květoslava
9. Kalová Nataša
10. Kapustová Věra
11. Kindlová Miroslava
12. Koubová Miroslava
13. Michálková Marie
14. Navrátilová Hana
15. Palatá Anděla
16. Páleníková Jana
17. Pořízková Alena
18. Rolencová Marta
19. Schönová Květoslava
20. Smičková Jarmila
21. Vočková Zdena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště