Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Cukrář,cukrářka
Třída: C 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Půlpánová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Bernátková Helena
2. Buckerová Magda
3. Bulíčková Jitka
4. Cilečková Ilona
5. Drechslerová Simona
6. Ermanová Dagmar
7. Fridrichová Jana
8. Jahnová Jitka
9. Jírová Pavlína
10. Křenková Vlasta
11. Kubíčková Pavlína
12. Kypěnová Drahomíra
13. Lümelová Naděžda
14. Matějová Ivana
15. Ochmanová Jana
16. Procházková Kateřina
17. Sehnálková Blanka
18. Snášelová Magdaléna
19. Šišková Jana
20. Šnirychová Iveta
21. Šťastná Ludmila
22. Urbanová Bronislava
23. Vitoulová Vladimíra
24. Zvolská Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště