Výpis třídy

Školní rok: 1979 / 1980
Obor: Pánská krejčová
Třída: K 2.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Musilová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Bambušková Milena
2. Benešová Eva
3. Bernátová Marie
4. Čiřická Vlasta
5. Divišová Jana
6. Dočkalová Vladislava
7. Doleželová Olga
8. Dřímalová Dagmar
9. Dzurianová Anna
10. Hanzalová Růžena
11. Hausnerová Eva
12. Holitschká Yveta
13. Horáčková Ludmila
14. Horníčková Taťána
15. Hříbalová Jana
16. Hýblová Renata
17. Hynčicová Božena
18. Kohoutová Alena
19. Krejčiříková Lenka
20. Kulatá Jitka
21. Lakomá Jitka
22. Matoušková Helena
23. Medvecová Blanka
24. Nezvalová Irena
25. Nicáková Jindřiška
26. Nováková Jaroslava
27. Oklešťková Lenka
28. Pavelková Pavla
29. Pluháčková Alena
30. Přikrylová Hana
31. Sedláčková Libuše
32. Smitalová Iveta
33. Šišková Dagmar
34. Šťastná Jana
35. Vodáková Helena
36. Vodičková Soňa
37. Zvěřová Jarmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště