Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Dámský krejčí
Třída: K 1A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Laitochová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Miluše
2. Bubeníková Ludmila
3. Drnovská Anna
4. Formánková Helena
5. Fridrichová Věra
6. Fusková Miloslava
7. Havlínová Marie
8. Horná Marie
9. Hrazdirová Bronislava
10. Jergonová Jana
11. Johnová Eva
12. Koniorová Marie
13. Koreczká Alena
14. Krsková Dana
15. Mádrová Hana
16. Mertlová Věra
17. Mouralová Marta
18. Myslikovjanová Libuše
19. Nedorostková Olga
20. Pacáková Františka
21. Pečínková Soňa
22. Piechová Jarmila
23. Skopalová Ludmila
24. Slouková Noemi
25. Soudková Věra
26. Spurná Anna
27. Stepanovská Niki
28. Stolářová Stanislava
29. Svobodová Marie
30. Švarcová Alena
31. Závodná Ludmila
32. Zbořilová Františka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště