Výpis třídy

Školní rok: 1991 / 1992
Obor: Prodavač - potravinářské zboží
Třída: P 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Jana Pásztová
Příjmení a jména studentů:
1. Bělocká Kateřina
2. Březinová Kateřina
3. Havlíčková Jitka
4. Holoubková Karla
5. Hubáčková Iveta
6. Chudobová Kamila
7. Komárková Jana
8. Koukalová Drahomíra
9. Koupilová Lucie
10. Kouřilová Ivana
11. Kráčmarová Alice
12. Kratochvílová Martina
13. Kuchaříková Renata
14. Kůrová Jarmila
15. Kyntlová Marta
16. Lounová Petra
17. Mánková Petra
18. Matulová Veronika
19. Piňosová Gabriela
20. Počová Zlata
21. Povalil Pavel
22. Remenárová Zuzana
23. Spurná Eva
24. Suchý Pavel
25. Šebíková Zdeňka
26. Tataláková Andrea
27. Urbášková Andrea
28. Vavrdová Eva
29. Vyhnálková Lenka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště