Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Dámský krejčí
Třída: K 2A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Krsek Adolf
Příjmení a jména studentů:
1. Bednaříková Miluše
2. Bubeníková Ludmila
3. Drnovská Anna
4. Formánková Helena
5. Fridrichová Věra
6. Fusková Miloslava
7. Havlínová Marie
8. Horná Marie
9. Hošková Marie
10. Hrazdirová Bronislava
11. Jergonová Jana
12. Johnová Eva
13. Koniorová Marie
14. Koreczká Alena
15. Krsková Dana
16. Mádrová Hana
17. Mertlová Věra
18. Mouralová Marta
19. Myslikovjanová Libuše
20. Nedorostková Olga
21. Pacáková Františka
22. Pečínková Soňa
23. Piechová Jarmila
24. Skopalová Ludmila
25. Slouková Noemi
26. Soudková Věra
27. Spurná Anna
28. Stepanovská Niki
29. Stolářová Stanislava
30. Svobodová Marie
31. Švarcová Alena
32. Závodná Ludmila
33. Zbořilová Františka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště