Výpis třídy

Školní rok: 1992 / 1993
Obor: Prodavač - potravinářské zboží
Třída: P 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Jana Pásztová
Příjmení a jména studentů:
1. Bělocká Kateřina
2. Březinová Kateřina
3. Havlíčková Jitka
4. Holoubková Karla
5. Hubáčková Iveta
6. Chudobová Kamila
7. Komárková Jana
8. Koupilová Lucie
9. Kouřilová Ivana
10. Kráčmarová Alice
11. Kratochvílová Martina
12. Kuchaříková Renata
13. Kůrová Jarmila
14. Kyntlová Marta
15. Mánková Petra
16. Matulová Veronika
17. Počová Zlata
18. Povalil Pavel
19. Remenárová Zuzana
20. Spurná Eva
21. Suchý Pavel
22. Šebíková Zdeňka
23. Tataláková Andrea
24. Urbášková Andrea
25. Vavrdová Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště