Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 1C.
Příjmení a jméno třídního uč.: Jurková Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Drajzajtlová Marta
2. Dubová Evženie
3. Eichlerová Milena
4. Glatterová Jaroslava
5. Hándlová Zdena
6. Hnilicová Dobroslava
7. Christová Anna
8. Chytilová Marcela
9. Juřenová Marie
10. Kalfasová Jarmila
11. Klemšová Karla
12. Komoňová Jana
13. Kouřilová Věra
14. Mrázková Marta
15. Novotná Milena
16. Oherová Marie
17. Panochová Marie
18. Rozsypalová Věra
19. Spáčilová Alice
20. Stáňová Libuše
21. Šilcová Jindra
22. Šindlerová Zdeňka
23. Tomečková Milada
24. Tomková Marie
25. Vymazalová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště