Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 3C.
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Dubová Evženie
2. Eichlerová Milena
3. Glatterová Jaroslava
4. Hándlová Zdena
5. Hnilicová Dobroslava
6. Christová Anna
7. Chytilová Marcela
8. Juřenová Marie
9. Kafková - Čechová
10. Kalfasová Jarmila
11. Klemšová Karla
12. Komoňová Jana
13. Kouřilová Věra
14. Mrázková Marta
15. Novotná Milena
16. Oherová Marie
17. Panochová Marie
18. Rozsypalová Věra
19. Spáčilová Alice
20. Stáňová Libuše
21. Šilcová Jindra
22. Šindlerová Zdeňka
23. Štecová Jarmila
24. Tomečková Milada
25. Tomková Marie
26. Vymazalová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště