Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Černý Evžen
Příjmení a jména studentů:
1. Andrejčíková Vlasta
2. Bauerová Hana
3. Blahová Jiřina
4. Blažková Šárka
5. Černotová Marie
6. Dostálová Jana
7. Eliášová Jaroslava
8. Faltýnková Miluše
9. Forró Helena
10. Hazuchová Marie
11. Chudobová Zlata
12. Jašková Draha
13. Kechajová Valerie
14. Krylová Jana
15. Kučerová Helena
16. Machálková Anežka
17. Medková Blanka
18. Ondrušková Pavla
19. Ruferová Alena
20. Seidlerová Jarmila
21. Smolková Danuše
22. Svobodová Hana
23. Tydlačková Ivana
24. Urbánková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště