Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Černý Evžen
Příjmení a jména studentů:
1. Bambuchová Danuše
2. Ďopanová Anežka
3. Dudová Alena
4. Gabrlíková Marie
5. Horňáková Alena
6. Hrabkovská Jarmila
7. Jašová Jana
8. Ježková Jiřina
9. Kaksová Libuše
10. Kašíková Ludmila
11. Kovářová Marcela
12. Kozáková Jiřina
13. Mackovíková Blanka
14. Manšingerová Nataša
15. Matijaševičová Ludmila
16. Navrátilová Marie
17. Opletalová Lidka
18. Pešlová Zdena
19. Procházková Jindra
20. Springerová Irena
21. Ševčíková Jana
22. Vágnerová Helena
23. Vychodilová Eva
24. Žatková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště