Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Prodavač drogistického zboží
Třída: P 1. H
Příjmení a jméno třídního uč.: Chmelařová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Bartošíková Ivana
2. Baťková Dáša
3. Feitová Lydie
4. Filipová Ludmila
5. Hamplová Jana
6. Hnátková Danuše
7. Hýžová Libuše
8. Jakubíková Věra
9. Langrová Jana
10. Levá Eva
11. Majerová Marie
12. Majerová Marie
13. Maňáková Jana
14. Maráčková Jana
15. Nováková Zdenka
16. Novotná Anna
17. Pohlová Dana
18. Poláková Eliška
19. Smutná Věra
20. Švachová Anežka
21. Vařeková Marie
22. Vetešníková Ludmila
23. Vysloužilová Emilie
24. Zdražilová Vlastimila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště