Výpis třídy

Školní rok: 1991 / 1992
Obor: Pekař
Třída: PK 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Kateřina Valentová
Příjmení a jména studentů:
1. Baďurová Pavlína
2. Buřvalová Markéta
3. Fialka Martin
4. Fišrová Vladimíra
5. Hořínek Aleš
6. Hýblová Jana
7. Charous Martin
8. Kleibelová Monika
9. Krajčová Ludmila
10. Kříž Vladan
11. Kutáč Igor
12. Mazánková Kateřina
13. Michálková Lenka
14. Pařenicová Bohuslava
15. Pavelková Alena
16. Plaček Lukáš
17. Růžičková Ludmila
18. Skoumalová Ester
19. Strejček Jiří
20. Šedivá Libuše
21. Šurková Denisa
22. Vacová Renata
23. Vašková Ester
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště