Výpis třídy

Školní rok: 1958 / 1959
Obor: Prodavač textilu, Prodavač obuvi
Třída: P1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Zaoral Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Jindřiška
2. Bartelová Elvíra
3. Bečáková Jana
4. Dudíková Dáša
5. Dudková Marie
6. Dudová Jarmila
7. Dušková Zdeňka
8. Fialová Jaroslava
9. Fojtíková Marie
10. Grünwaldová Věra
11. Hanáková Alexandra
12. Havelčíková Miroslava
13. Horňáková Růžena
14. Chytková Emilie
15. Jílková Marie
16. Kašíková Renate
17. Kopalová Marie
18. Obšnajdrová Zita
19. Řezníčková Eva
20. Sedláčková Vlasta
21. Sekaninová Marta
22. Smrčka Petr
23. Snášelová Emilie
24. Snášelová Marta
25. Švarcová Marie
26. Šverdíková Marie
27. Turková Magdalena
28. Uhlová Irena
29. Unzeitigová Ludmila
30. Vojtková Dagmar
31. Wernerová Jaroslava
32. Zahradníčková Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště