Výpis třídy

Školní rok: 1959 / 1960
Obor: Prodavač textilu, Prodavač obuvi a kožené galanterie
Třída: P2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Příleská Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Jindřiška
2. Bartelová Elvíra
3. Bečáková Jana
4. Dudková Marie
5. Dudová Jarmila
6. Dušková Zdeňka
7. Fialová Jaroslava
8. Fojtíková Marie
9. Grünwaldová Věra
10. Hanáková Alexandra
11. Havelčíková Miroslava
12. Horňáková Růžena
13. Chytková Emilie
14. Jílková Marie
15. Kašíková Renate
16. Kopalová Marie
17. Obšnajdrová Zita
18. Řezníčková Eva
19. Sedláčková Vlasta
20. Sekaninová Marta
21. Smrčka Petr
22. Snášelová Emilie
23. Snášelová Marta
24. Švarcová Marie
25. Šverdíková Marie
26. Turková Magdalena
27. Uhlová Irena
28. Unzeitigová Ludmila
29. Vojtková Dagmar
30. Zahradníčková Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště