Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1C.
Příjmení a jméno třídního uč.: Holešovská Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Bahounková Marie
2. Bombíková Jitka
3. Dobošová Helena
4. Dostálová Ludmila
5. Havlíčková Zdena
6. Horáková Svatava
7. Horová Dana
8. Jurková Ludmila
9. Kašparová Anna
10. Lindemannová Alena
11. Lukešová Ivana
12. Malčíková Hana
13. Müllerová Vlasta
14. Pánková Jana
15. Pelclová Irena
16. Pospíšilová Libuše
17. Rozbrojová Anna
18. Řepíková Vlasta
19. Seifertová Uršula
20. Stratilová Jitka
21. Suchánková Jana
22. Šimarová Anna
23. Šišková Svatava
24. Švarcová Vlasta
25. Vajdová Anna
26. Vočková Dáša
27. Vysloužilová Dagmar
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště