Výpis třídy

Školní rok: 1958 / 1959
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P1.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Pokorný B.
Příjmení a jména studentů:
1. Čechovská Ludmila
2. Doležalová Věra
3. Fadrná Růžena
4. Havlíková Věra
5. Hlávková Marie
6. Hloušek Vincenc
7. Hradilová Božena
8. Chodilová Marie
9. Ježková Božena
10. Kolaříková Jana
11. Krejčířová Miroslava
12. Kühnová Květoslava
13. Pešková Ludmila
14. Petříková Ludmila
15. Přehnalová Jaroslava
16. Smékalová Zdenka
17. Stránělová Věra
18. Strašáková Marie
19. Vaculíková Jaroslava
20. Veselá Zdena
21. Vitásková Helena
22. Vlachová Eva
23. Vojtková Ivana
24. Vydrová Věra
25. Zapletalová Anna
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště