Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1D.
Příjmení a jméno třídního uč.: Holešovská Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Baslarová Alena
2. Bergerová Marcela
3. Bodinková Marie
4. Coufalová Anna
5. Cvrková Jarmila
6. Falaštová Marie
7. Franková Jana
8. Hajdová Danuše
9. Hamrová Libuše
10. Kauerová Květoslava
11. Kocourková Jana
12. Kouřilová Helena
13. Králová Ludmila
14. Lendělová Miroslava
15. Malenková Zdeňka
16. Manová Alena
17. Marečková Emilie
18. Návělková Jaroslava
19. Neupauerová Margita
20. Nevěřilová Drahomíra
21. Páleníková Helena
22. Pluskalová Milena
23. Pokorná Bohumila
24. Romancová Naděžda
25. Řezníčková Růžena
26. Sedláčková Jana
27. Suchyňová Emilie
28. Szczurková Zdenka
29. Šebelová Jana
30. Šenkyříková Libuše
31. Ševčíková Zdenka
32. Šlížková Ludmila
33. Štýbnarová Svatava
34. Švandelíková Alena
35. Urbanová Květoslava
36. Zamykalová Jana
37. Zapletalová Ludmila
38. Zapletalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště