Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2D.
Příjmení a jméno třídního uč.: Holešovská Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Baslarová Alena
2. Bergerová Marcela
3. Bodinková Marie
4. Coufalová Anna
5. Cvrková Jarmila
6. Falaštová Marie
7. Franková Jana
8. Fuksová Věra
9. Hajdová Danuše
10. Hamrová Libuše
11. Kocourková Jana
12. Kouřilová Helena
13. Králová Ludmila
14. Malenková Zdeňka
15. Neupauerová Margita
16. Nevěřilová Drahomíra
17. Páleníková Helena
18. Pokorná Bohumila
19. Romancová Naděžda
20. Řezníčková Růžena
21. Sedláčková Jana
22. Szczurková Zdenka
23. Šebelová Jana
24. Ševčíková Zdenka
25. Štýbnarová Svatava
26. Švandelíková Alena
27. Urbanová Květoslava
28. Zamykalová Jana
29. Zapletalová Ludmila
30. Zapletalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště