Výpis třídy

Školní rok: 1967 / 1968
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3D.
Příjmení a jméno třídního uč.: Holešovská Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Baslarová Alena
2. Bergerová Marcela
3. Bodinková Marie
4. Coufalová Anna
5. Cvrková Jarmila
6. Falaštová Marie
7. Franková Jana
8. Fuksová Věra
9. Hajdová Danuše
10. Hamrová Libuše
11. Kocourková Jana
12. Králová Ludmila
13. Malenková Zdeňka
14. Neupauerová Margita
15. Nevěřilová Drahomíra
16. Páleníková Helena
17. Pokorná Bohumila
18. Romancová Naděžda
19. Řezníčková Růžena
20. Sedláčková Jana
21. Szczurková Zdenka
22. Šebelová Jana
23. Ševčíková Zdenka
24. Štýbnarová Svatava
25. Švandelíková Alena
26. Urbanová Květoslava
27. Zamykalová Jana
28. Zapletalová Ludmila
29. Zapletalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště