Výpis třídy

Školní rok: 2000 / 2001
Obor: Obchodník
Třída: O 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Ing. Bočková Eva
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Kateřina
2. Bartoněk Jan
3. Čadová Kateřina
4. Foralová Martina
5. Forman Radek
6. Habigerová Zuzana
7. Hamr Jan
8. Heroldová Pavlína
9. Huf František
10. Konečná Monika
11. Konvičná Kateřina
12. Kopřivová Marie
13. Koudelná Kateřina
14. Kučerová Denisa
15. Kucharovič Miroslav
16. Machátová Iveta
17. Mazuráková Kateřina
18. Morávková Eva
19. Nisztorová Zuzana
20. Partschová Eva
21. Piruchová Jana
22. Poláchová Klára
23. Polášková Lucie
24. Sitková Lucie
25. Smolejová Petra
26. Šinclová Gabriela
27. Škabrahová Eva
28. Škardová Ilona
29. Tomanová Magda
30. Vybíralová Martina
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště