Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Bártková Anna
2. Benešová Jitka
3. Bílková Jaroslava
4. Bouchalová Jaroslava
5. Bouchalová Jitka
6. Číhalová Božena
7. Fochlerová Anna
8. Gardiánová Anna
9. Hradilová Miroslava
10. Ignačáková Libuše
11. Kadlčíková Ludmila
12. Kociánová Ivanka
13. Konečná Danuše
14. Kopřivová Hana
15. Kovářová Marie
16. Lexová Jana
17. Manďáková Zdena
18. Mírová Květoslava
19. Mohylová Eliška
20. Petržílková Marie
21. Prokopová Věra
22. Přikrylová Jiřina
23. Sanderová Drahomíra
24. Skoupilová Libuše
25. Suchaničová Věra
26. Špačková Marie
27. Tvrdá Věra
28. Vachutková Kateřina
29. Valouchová Libuše
30. Zawadovská Jana
31. Zlámalová Miluše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště