Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Provoz společného stravování
Třída: S 3. C
Příjmení a jméno třídního uč.: Krejčí Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Čížek Karel
2. Dobsa Pavel
3. Drahníková Růžena
4. Fraisová Ludmila
5. Gottwald Miroslav
6. Hornof Vlastimil
7. Hostáň Zdeněk
8. Chábová Jarmila
9. Jančarová Marie
10. Jaremkicvičová Helena
11. Kačer Karel
12. Kačerová Naďa
13. Kubáč Milan
14. Kunčík Josef
15. Mokrohajská Zdena
16. Nedvěd Jaromír
17. Němeček Pavel
18. Pavlíčková Květoslava
19. Poláchová Markéta
20. Pospíšil Zdeněk
21. Přehnilová Miluše
22. Přikryl Zdeněk
23. Schneider Antonín
24. Spurná Marcela
25. Šišma Václav
26. Vidiš Milan
27. Zavadilová Ludmila
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště