Výpis třídy

Školní rok: 1987 / 1988
Obor: Prodavač se zaměřením na elektrotechnické zboží a domácí potřeby
Třída: P 1.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Adamová Simona
2. Bambušková Eva
3. Cingelová Bohumila
4. Dohnalová Veronika
5. Doláková Petra
6. Fialová Ivana
7. Florián Petr
8. Frýbortová Lenka
9. Hálková Jaroslava
10. Herzigová Vladislava
11. Horongová Jitka
12. Hurtová Věra
13. Kořenková Radmila
14. Kořenková Vlasta
15. Koželová Jiřina
16. Macková Blanka
17. Niedwrlová Jolana
18. Niklová Božena
19. Niklová Petra
20. Nitsche Martin
21. Noháčková Lenka
22. Očenášek Karel
23. Ondráčková Dagmar
24. Petrik Jan
25. Petřeková Jana
26. Poláchová Helena
27. Poledníčková Eva
28. Pongo Luděk
29. Rýznarová Šárka
30. Schmidová Petra
31. Straková Lenka
32. Svačinová Lenka
33. Škurek Oldřich
34. Štoudková Marcela
35. Štrusinová Jana
36. Šumberová Kateřina
37. Švandová Pavlína
38. Vaněčková Soňa
39. Vaškovičová Darina
40. Weidingerová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště