Výpis třídy

Školní rok: 1976 / 1977
Obor: Kuchař
Třída: KU 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Schächerová Anna
Příjmení a jména studentů:
1. Baierová Věra
2. Balášová Milada
3. Borůvková Eva
4. Bučíková Marcela
5. Cenklová Jarmila
6. Dostálová Eva
7. Faltýnek Miloslav
8. Franková Milada
9. Grulichová Marta
10. Gruntová Milada
11. Hádělová Milena
12. Hlobilová Irena
13. Husička Václav
14. Chovaneček Zdeněk
15. Kolářová Eva
16. Kubáčková Markéta
17. Malínková Jana
18. Metelková Jiřina
19. Novák Rudolf
20. Petruželová Jana
21. Smolková Dagmar
22. Spurná Drahomíra
23. Stiborvá Jana
24. Široká Dagmar
25. Šmídová Marcela
26. Tellingerová Jarmila
27. Vepřek Luděk
28. Vičíková Růžena
29. Vítková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště