Výpis třídy

Školní rok: 1989 / 1990
Obor: Prodavač se zaměřením pro elektrotechnické zboží a domácí potřeby
Třída: P 23.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Cingelová Bohumila
2. Dohnalová Veronika
3. Doláková Petra
4. Dřímálková Marcela
5. Fialová Ivana
6. Herzigová Vladislava
7. Hurtová Věra
8. Kořenková Radmila
9. Kořenková Vlasta
10. Koželová Jiřina
11. Macková Blanka
12. Málková Jaroslava
13. Morongová Jitka
14. Niederlová Jolana
15. Niklová Božena
16. Niklová Petra
17. Nitsche Martin
18. Noháčková Lenka
19. Očenášek Karel
20. Očenášek Karel
21. Ondráčková Dagmar
22. Petrik Jan
23. Petrik Jan
24. Petřeková(Dorazilová) Dana
25. Poláchová Helena
26. Poledníčková Eva
27. Pongo Luděk
28. Rýznarová Šárka
29. Schmidová Petra
30. Straková Lenka
31. Svačinová Lenka
32. Škurek Oldřich
33. Štoudková Marcela
34. Šumberová Kateřina
35. Švandová Pavlína
36. Trusinová Jana
37. Vaněčková Soňa
38. Vaškovičová Darina
39. Weidingerová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště