Výpis třídy

Školní rok: 1977 / 1978
Obor: Kuchař
Třída: KU 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Schächerová Anna
Příjmení a jména studentů:
1. Baierová Věra
2. Balášová Milada
3. Borůvková Eva
4. Bučíková Marcela
5. Bukovanská Marie
6. Cenklová Jarmila
7. Dostálová Eva
8. Faltýnek Miloslav
9. Franková Milada
10. Grulichová Marta
11. Gruntová Milada
12. Hádělová Milena
13. Hlobilová Irena
14. Husička Václav
15. Chovaneček Zdeněk
16. Kolářová Eva
17. Kubáčková Markéta
18. Malínková Jana
19. Metelková Jiřina
20. Novák Rudolf
21. Osladilová Marie
22. Petruželová Jana
23. Smolková Dagmar
24. Spurná Drahomíra
25. Stiborvá Jana
26. Široká Dagmar
27. Šmídová Marcela
28. Tellingerová Jarmila
29. Vepřek Luděk
30. Vičíková Růžena
31. Vítková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště