Výpis třídy

Školní rok: 1978 / 1979
Obor: Kuchař
Třída: KU 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Rovenský Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Baierová Věra
2. Balášová Milada
3. Borůvková Eva
4. Bučíková Marcela
5. Bukovanská Marie
6. Cenklová Jarmila
7. Faltýnek Miloslav
8. Franková Milada
9. Grulichová Marta
10. Hádělová Milena
11. Hlobilová Irena
12. Husička Václav
13. Chovaneček Zdeněk
14. Kolářová Eva
15. Kubáčková Markéta
16. Malínková Jana
17. Metelková Jiřina
18. Novák Rudolf
19. Osladilová Marie
20. Petruželová Jana
21. Smolková Dagmar
22. Široká Dagmar
23. Šmídová Marcela
24. Tellingerová Jarmila
25. Vepřek Luděk
26. Vičíková Růžena
27. Vítková Miroslava
28. Zbořilová Danuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště