Výpis třídy

Školní rok: 1986 / 1987
Obor: Potravinářský průmysl
Třída: S1.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Saitzová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bambuchová Romana
2. Bartoňová Monika
3. Běhal Roman
4. Bena Kamil
5. Brokeš Jiří
6. Burečková Milada
7. Čuchran Stanislav
8. Doležel Vladimír
9. Gubová Milada
10. Habermannová Marie
11. Hlaváčková Jaroslava
12. Honěk Tomáš
13. Horáková Zdeňka
14. Hrubá Iva
15. Hrušková Jarmila
16. Hurtová Olga
17. Klemešová Marcela
18. Konečná Ivana
19. Königová Marcela
20. Kopečná Magda
21. Kött Karel
22. Koutná Petra
23. Lavičková Jiřina
24. Mališová Věroslava
25. Michna Richard
26. Neoralová Zlatice
27. Pannová Inéz
28. Pecková Marcela
29. Preissová Radomíra
30. Rychlíková Dagmar
31. Rychlý Jaroslav
32. Salomonová Gražyna
33. Solařová Martina
34. Stiskálek Vladimír
35. Škranc Pavel
36. Šolc Milan
37. Vala Pavel
38. Velešíková Yveta
39. Wiacska Roman
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště