Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Dámský krejčí
Třída: K - 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Krsek A.
Příjmení a jména studentů:
1. Beranová Tonička
2. Brázdová Věra
3. Dolanská Anna
4. Dubská Alena
5. Dvořáková Ludmila
6. Frömelová Květoslava
7. Gajdošíková Bohumila
8. Herblichová Svatava
9. Jahodová Ivona
10. Jeglová Ludmila
11. Koňaříková Věra
12. Kotková Věra
13. Kotlář David
14. Kropáčová Libuše
15. Lakomá Marcela
16. Mariánková Jarmila
17. Marková Marie
18. Mrláková Marie
19. Nováková Božena
20. Přindišová Vlasta
21. Punčochářová Marie
22. Riedlová Zdeňka
23. Roušová Alena
24. SehnalováJana
25. Severová Jana
26. Skácelová Jarmila
27. Skopalová Helena
28. Sovadinová Marie
29. Svobodová Zdeňka
30. Šmídová Anna
31. Šmudlová Jaroslava
32. Trusinová Marcela
33. Ulmanová Eva
34. Urbánková Marie
35. Vybíralová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště