Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Provoz obchodu-zaměření pro vnitřní obchod
Třída: S 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Saitzová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Blinková Dana
2. Brázda Luboš
3. Ďásková Ivana
4. Dostalíková Hana
5. Fruhwirtová Marcela
6. Grepl Petr
7. Harcsová-Nouzová Eva
8. Jiráková Dagmar
9. Kalvová Olga
10. Kivalská Eva
11. Koníček Jiří
12. Látalová Ivana
13. Mádrová Dagmar
14. Medková Helena
15. Milovová Vlasta
16. Minářová Dana
17. Nádeníčková Jaroslava
18. Navrátilová Anna
19. Nevrlá Zdeňka
20. Pechová Lydie
21. Skopalová Eva
22. Spurná-Přecechtělová Blanka
23. Stavělíková-Rumpíková Dana
24. Studená Dana
25. Studenovská Dagmar
26. Svozilová Alena
27. Šilhánová-Večeřová Jaroslava
28. Škurková Marcela
29. Švubová Věra
30. Telíšková Lenka
31. Trávníčková Dana
32. Vyslyšel Ivo
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště