Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Dámský krejčí
Třída: K - 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Krsek A.
Příjmení a jména studentů:
1. Beranová Tonička
2. Brázdová Věra
3. Dolanská Anna
4. Dubská Alena
5. Dvořáková Ludmila
6. Frömelová Květoslava
7. Gajdošíková Bohumila
8. Herblichová Svatava
9. Jahodová Ivona
10. Jeglová Ludmila
11. Kocerová Marie
12. Koňaříková Věra
13. Kotková Věra
14. Kropáčová Libuše
15. Lakomá Marcela
16. Mariánková Jarmila
17. Marková Marie
18. Mrláková Marie
19. Nováková Božena
20. Přindišová Vlasta
21. Punčochářová Marie
22. Riedlová Zdeňka
23. Sehnalová Jana
24. Severová Jana
25. Skácelová Jarmila
26. Skopalová Helena
27. Sovadinová Marie
28. Svobodová Zdeňka
29. Šmídová Anna
30. Šmudlová Jaroslava
31. Trusinová Marcela
32. Ulmanová Eva
33. Urbánková Marie
34. Vybíralová Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště