Výpis třídy

Školní rok: 1959 / 1960
Obor: Prodavač potravinářského zboží, Prodavač masa a masných výrobků
Třída: P2.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Příleská Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Abrahámová Eva
2. Bednářová Jana
3. Bernardová Zdeňka
4. Bíječková Marta
5. Čížková Marie
6. Gőtzová Božena
7. Hudečková Pavla
8. Klváčková Anna
9. Kolářová Krista
10. Kopečková Marie
11. Kovářová Věra
12. Krpcová Anna
13. Křížková Marie
14. Mlčochová Milada
15. Nováková Dagmar
16. Nováková Iva
17. Polívková Eva
18. Řezníčková Ludmila
19. Švarcová Anna
20. Tichá Milada
21. Turková Alena
22. Vinklerová Danuše
23. Vychodilová Ludmila
24. Vyoralová Jiřina
25. Vyvážilová Miloslava
26. Vyvlečková Alena
27. Žitníková Drahomíra
28. Žvátorová Miluše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště