Výpis třídy

Školní rok: 1982 / 1983
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1.C
Příjmení a jméno třídního uč.: Obrtelová Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Dofková Simona
2. Dubczaková Eva
3. Hanáková Jana
4. Holub Robert
5. Chmelařová Zuzana
6. Kidová Irena
7. Klikarová Božena
8. Kráčmarová Dana
9. Malinovská Dana
10. Mlynaričová Olga
11. Olešová Leona
12. Pavlovská Bronislava
13. Petruželová Alena
14. Procházková Iveta
15. Šohajková Nataša
16. Švestková Jarmila
17. Valentíková Svatava
18. Vavříková Ivana
19. Večeřová Ivana
20. Vilímková Ivana
21. Vinklárková Pavla
22. Vlček Martin
23. Vogelová Vladimíra
24. Volková Jana
25. Vybíralová Jana
26. Vyroubalová Helena
27. Zapletalová Lenka
28. Zbořilová Jitka
29. Zbořilová Soňa
30. Zbožínková Milena
31. Zdařilová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště